LUNCH

Lunchen innehåller sallad, matdryck samt kaffe.

Lunch kl 11-14 på vardagar.

Hovioikeudenpuistikko 20 /
Hovrättsesplanaden 20
(Vaasa / Vasa)